Ústředí duchovního dědictví Velké Moravy

Registrační číslo: CZ.1.12/3.2.00/17.00941

Celkové způsobilé výdaje: 17 657 000,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. leden 2007 až 30. říjen 2011

Popis projektu

Cílem projektu je zvýšit podíl cestovního ruchu na hospodářské prosperitě Mikroregionu Buchlov. Projekt zvýší přímé investice pro rozvoj cestovního ruchu a atraktivitu mikroregionu v oblasti infrastruktury, služeb a propagace cestovního ruchu. Bude dosaženo lepší nabídky pro všechny návštěvníky mikroregionu i celého Zlínského kraje. Realizace projektu povede ke stabilitě struktury venkovského cestovního ruchu, neboť umožní jeho trvale udržitelný rozvoj. Propagace povede ke zvýšené návštěvnosti. Hlavní přidaná hodnota vznikne vytvořením prostředí pro vznik nových podnikatelských aktivit.

Cíle projektu

Předložený projekt má za cíl rozšíření kulturně - poznávací nabídky pro návštěvníky na k.ú. Modrá a velehrad, zejména zacílené na turisty všech kategorií a rozšíření sociálního zázemí. Vznikne tak několik expozic, zaměřených na ukázku písemnictví a života v 9. století n.l.

Průběh

V přípravné fázi byla zpracována projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení. Dále probíhal monitoring návštěvnosti místa realizace projektu 2006-2009. Byly podány žádosti o dotace na I. a II. etapu. V současné fázi probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby

Mezinárodní spolupráce

Není žádná mezinárodní spolupráce

Partneři

nejsou

Realizátor projektu

Název: Obec Modrá

IČ: 00 362 344

Ulice: 170

Město: Modrá

PSČ: 687 06

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Miroslav Kovářík , modra@uh_cz, tel.: 603 251 539

WWW: http://www.venkov.cz/obec/uvod.html