Závěrečná zpráva Regionálního operačního programu Střední Morava 2007 -2013

Uzavření ROP Střední Morava Výbor Regionální rady na svém jednání v březnu 2018 projednal zprávu o finančním uzavření Regionálního operačního programu Střední Morava (dále jen ROP SM), a to v návaznosti na dopis Evropské komise ze dne 28. února 2018. V tomto dopise bylo potvrzeno, že poslední platbou, kterou Česká republika obdržela od Evropské komise dne 28. prosince 2017 ve výši 33,6 mil. EUR, došlo k závěrečnému uzavření ROP SM. Od tohoto termínu se odvíjí povinnost 3 roky uchovávat veškeré podklady týkající se výdajů a auditů programu. Evropská komise rovněž informovala o přijetí Závěrečné zprávy o provádění a Prohlášení o uzavření. Nejdůležitější informací je ale skutečnost, že veškeré finanční prostředky, které byly z rozpočtu EU na ROP SM vyčleněny, tj. v přepočtu 18,3 mld. Kč, byly beze zbytku využity na podporu financování 1 258 projektů v Olomouckém a Zlínském kraji. ROP SM tak patří v programovacím období 2007-2013 mezi těch úspěšných 10 programů z celkových 17, které plně využily vyčleněnou finanční alokaci. Ze sedmi regionálních operačních programů pět programů využilo finanční rámec na 100 %. V toto souvislosti předseda Regionální rady Střední Morava Ing. Michal Symerský vyjádřil poděkování všem příjemcům dotace, kteří využili této příležitosti a realizovali své projekty, jako i všem dalším zúčastněným partnerům – především Olomouckému a Zlínskému kraji, rozvojovým agenturám a Úřadu Regionální rady, bez jejichž úsilí a odbornosti by závěrečné vyúčtování nemohlo být tak úspěšné. Úřad Regionální rady bude i nadále vykonávat činnosti spojené s uzavíráním ROP SM, jedná se zejména o kontrolu udržitelnosti projektů a výkon činnosti správce daně. Příjemci jsou povinni i nadále předkládat ve stanovených termínech monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu. Plná verze závěrečné zprávy: Závěrečná zpráva o provádění http://www.rr-strednimorava.cz/file/5714/display/

Uzavření ROP Střední Morava

Výbor Regionální rady na svém jednání v březnu 2018 projednal zprávu o finančním uzavření Regionálního operačního programu Střední Morava (dále jen ROP SM), a to v návaznosti na dopis Evropské komise ze dne 28. února 2018. V tomto dopise bylo potvrzeno, že poslední platbou, kterou Česká republika obdržela od Evropské komise dne 28. prosince 2017 ve výši 33,6 mil. EUR, došlo k závěrečnému uzavření ROP SM. Od tohoto termínu se odvíjí povinnost 3 roky uchovávat veškeré podklady týkající se výdajů a auditů programu. Evropská komise rovněž informovala o přijetí Závěrečné zprávy o provádění a Prohlášení o uzavření.

Nejdůležitější informací je ale skutečnost, že veškeré finanční prostředky, které byly z rozpočtu EU na ROP SM vyčleněny, tj. v přepočtu 18,3 mld. Kč, byly beze zbytku využity na podporu financování 1 258 projektů v Olomouckém a Zlínském kraji. ROP SM tak patří v programovacím období 2007-2013 mezi těch úspěšných 10 programů z celkových 17, které plně využily vyčleněnou finanční alokaci. Ze sedmi regionálních operačních programů pět programů využilo finanční rámec na 100 %.

V toto souvislosti předseda Regionální rady Střední Morava Ing. Michal Symerský vyjádřil poděkování všem příjemcům dotace, kteří využili této příležitosti a realizovali své projekty, jako i všem dalším zúčastněným partnerům – především Olomouckému a Zlínskému kraji, rozvojovým agenturám a Úřadu Regionální rady, bez jejichž úsilí a odbornosti by závěrečné vyúčtování nemohlo být tak úspěšné.

Úřad Regionální rady bude i nadále vykonávat činnosti spojené s uzavíráním ROP SM, jedná se zejména o kontrolu udržitelnosti projektů a výkon činnosti správce daně. Příjemci jsou povinni i nadále předkládat ve stanovených termínech monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu.

Plná verze závěrečné zprávy: Závěrečná zpráva o provádění http://www.rr-strednimorava.cz/file/5714/display/