Protikorupční politika Úřadu Regionální rady

Oznámení při podezření na korupční nebo podvodné jednání v souvislosti s implementací Regionálního operačního programu Střední Morava lze podat:

1. Elektronickou formou k rukám stanoveného prošetřovatele

Kontakt:

Ing. Ladislav Škunda, interní auditor
E-mail: oznameni@rr-strednimorava_cz

2. Písemně do schránky pro příjem oznámení v prostorách zlínského a olomouckého pracoviště Úřadu Regionální rady

Pracoviště Olomouc: Jeremenkova 1211/40b, 5. patro budovy RCO u vstupních dveří na úřad:

DSC_0061_web.jpg

Pracoviště Zlín: 22. budova na tř. J.A Bati 5520, 2. patro naproti úřední desce:

20151104_151604_web.jpg

3. Standardním podáním přes podatelnu úřadu (poštou, osobně, datovou schránkou apod.)

Kontaktní údaje viz úřední deska.

4. Materiály související s protikorupční politikou Úřadu Regionální rady Střední Morava:

Etický kodex
Protikorupční instrukce
Protikorupční strategie