Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 280/2009 daňový řád

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava příslušný správní orgán dle § 22 odst. 9 a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a § 10 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní poštovní adresa

Jeremenkova 40b 7

79 00 Olomouc

  

Úřední hodiny:

pondělí, středa 08:00 - 11:00 13:00 - 16:00

 

Úřední  osoby:

Lubomír Traub, MSc., předseda Regionální rady

Ing. Ivan Matulík, ředitel Úřadu regionální rady

JUDr. Jana Sedláčková
Tel.: 587 333 354
E-mail: jana.sedlackova@rr-strednimorava_cz
 
 

Právní předpisy:

zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

 

Čísla faxu

587 333 319

 

Adresa e-podatelny

podatelna@rr-strednimorava_cz

 

Další elektronické adresy

info@rr-strednimorava_cz

 

Datová schránka

ID datové schránky: rk9j9k3

Typ datové schránky: Orgán veřejné moci 

 

Provoz elektronické podatelny

http://www.rr-strednimorava.cz/kontakty/elektronicka-podatelna 

 

Případné platby lze poukázat

Česká spořitelna, č. účtu 2386752/0800

75084911

DIČ

CZ75084911

Povinný subjekt není plátcem daně z přidané hodnoty.