Osobní údaje

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava v souladu s čl. 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/45/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů. Tuto funkci vykonává:

 

Ing. Ladislav Škunda

adresa: Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc

tel.: 739 002 400
e-mail: ladislav.skunda@rr-strednimorava_cz

 

 

Právo podat námitky proti zpracování osobních údajů

Subjekt údajů má podle čl. 21 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/45/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, a ke kterému dochází na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) a f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Správce osobní údaje nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

Právo podat námitku může subjekt údajů uplatnit u Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava:

adresa: Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc

datová schránka: rk9j9k3

e-mail: info@rr-strednimorava_cz; podatelna@rr-strednimorava_cz

 

nebo u pověřence pro ochranu osobních údajů:

Ing. Ladislav Škunda

adresa: Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc

tel.: 739 002 400

e-mail: ladislav.skunda@rr-strednimorava_cz