Úřední deska

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Znalecký posudek - osobní automobil

Záměr prodeje nadbytečného a neupotřebitelného majetku - osobní automobil

Rozhodnutí o nepotřebnosti - osobní automobil

 

Aktuálně vyvěšené dokumenty
Název dokumentu                                                                                            Zveřejnit od Zveřejnit do

 Rozhodnutí o nepotřebnosti - osobní automobil

 24.8.2018  24.9.2018
Záměr prodeje nadbytečného a neupotřebitelného majetku - osobní automobil  24.8.2018  24.9.2018
Znalecký posudek - osobní automobil 24.8.2018 24.9.2018
Kupní smlouva - osobní automobil 24.8.2018 24.9.2018

 

 

Kupní smlouva - osobní automobil