Úřední deska

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Aktuálně vyvěšené dokumenty
Název dokumentu                                                                                            Zveřejnit od Zveřejnit do

 

Záměr prodeje nadbytečného a neupotřebitelného majetku - osobní automobil II. kolo

 23.10.2018  23.11.2018