Úpravy okolí kostela sv.Josefa v České Vsi

Registrační číslo: CZ.1.12/2.3.00/18.01000

Celkové způsobilé výdaje: 9 570 077,50 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. prosinec 2010 až 30. březen 2012

Popis projektu

Předmětem plnění zakázky je realizace stavby názvu „Úpravy okolí kostela sv. Josefa v České Vsi“ v obci Česká Ves. Stavbu tvoří tyto stavební objekty:
SO 001 – příprava území
SO 101 – komunikace a zpevněné plochy
SO 201 – vegetační úpravy
SO 301 – herní prvky, mobiliář, oplocení
SO 401 – veřejné oplocení
SO 501 – altán
SO 502 – přístřešek pro kočárky
SO 601 – dešťová kanalizace
SO 701 – přemístění sochy a památníků
SO 801 – stranové posuny sdělovacích kabelů

Cíle projektu

Cílem je komplexní revitalizace veř. prostranství okolí kostela sv.Josefa v obci Česká Ves.
Cílem projektu je zvýšit atraktivitu tohoto území, efektivně jej využít a zvýšit kvalitu života obyvatel.
Projekt řeší parkoviště, vč.příjezdové komunikace, vybudování chodníků a dalších zpevněných ploch, umístění herních atrakcí, osazení mobiliáře, sadové úpravy, nové veřejné osvětlení, vybudování dešťové kanalizace.

Partneři

Základní škola Česká Ves

Realizátor projektu

Název: Obec Česká Ves

IČ: 00636037

Ulice: Jánského 341

Město: Česká Ves

PSČ: 79081

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Ing. Jan Hart, info@cves_cz, tel.: 584428107

WWW: http://www.cves.cz