Údolím Stříbrného potoka - Obce Skorošice

Registrační číslo: CZ.1.12/3.2.00/03.00340

Celkové způsobilé výdaje: 9 905 780,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. duben 2009 až 30. duben 2009

Popis projektu

Mezi podporované aktivity, na které se projekt zaměřuje, patří rozvoj kulturně-poznávací formy cestovního ruchu spojené s rozvojem výstavnictví vybudováním objektu galerie, v rámci které dojde k prezentaci oblasti mikroregionu Žulovska z hlediska historického, kulturního a regionální významu a s cílem naučně odborné tématiky. Přínosem realizace akce dojde k rozvoji venkovské turistik, pěší turistiky, přičemž v rámci projektu bude vytvořena naučná stezka vedoucí přírodní památkou Nýznerovských vodopádů. V rámci objektu galerie bude prezentována výstava lidových zvyků, folklóru a řemesel. Část nově vystavěného objektu bude zaměřena jako společenská místnosti s vazbou pro významné kulturně-společenské akce. V rámci doplňkové a návazné infrastruktury projekt předkládá podporu vybudování přístupových chodníků. V projektu bude dále vybudována doplňková infrastruktura v podobě odpočinkového posezení. Velký důraz je kladen na propagaci projektu z hlediska zvýšení povědomí o regionu.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu v širším měřítku je zvýšení ekonomické vyspělosti, zlepšení konkurenceschopnosti regionu a životní úrovně jeho obyvatel. Realizace projektu "Údolím Stříbrného potoka - Obec Skorošice" bude zvýšena atraktivitu území v rámci cestovního ruchu a dojde tak ke zvýšení návštěvnosti, k rozvoji podnikání, zvýšení privátních investic a tvorbě či udržení pracovních míst. Primárním cílem projektu je dále zvýšení atraktivnosti území prostřednictvím zkvalitnění infrastruktury pro rozvoj cestovního ruchu, který je v rámci projektu uskutečňován zkvalitnění infrastruktury pro výstavnictví a kulturně-poznávací formy cestovního ruchu, rozvojem a obnovou infrastruktury pro aktivní formy cestovního ruchu včetně budování a rozvoje vybavenosti a budování návazné infrastruktury pro cestovní ruch.

Partneři

Sdružení Lacerta, Písečná 229, 790 82 Písečná, IČ: 26586797. Statutárním zástupcem organizace je Lukáš Konečný – vedoucí sdružení.

Realizátor projektu

Název: Obec Skorošice

IČ: 00635863

Ulice: Skorošice 93

Město: Skorošice

PSČ: 790 65

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Ing. Alexandra Snopková, snopkova@ceskyprojekt_cz, tel.: 777607344