Temenické děti - mají si kde hrát?

Registrační číslo: CZ.1.12/2.2.00/15.00755

Celkové způsobilé výdaje: 2 380 203,14 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 2. březen 2009 až 31. říjen 2011

Popis projektu

Navrhovaný projekt předkládá vybudování dětského hřiště a relaxační zóny pro žáky školy a místní obyvatele v prostoru školního dvora. V rámci projektu dojde k revitalizaci stávajícího asfaltového povrchu, vybudování dětského hřiště (sestava herních prvků složená z průlezové sestavy s lanovými prvky, drobné herní komponenty, vestavné trampolíny, doprovodný mobiliář, dětské basketbalové koše), revitalizaci stávajících chodníků, vybudování relaxační zóny (ohniště s posezením, altán s posezením), součástí projektu bude revitalizace související zeleně.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšení atraktivity a kvality života ve městě prostřednictvím investice do infrastruktury pro rozvoj volnočasových aktivit. Specifickým cílem projektu je vybudování volně přístupného, dostatečně kvalitního a bezpečného zázemí pro volnočasové aktivity dětí, mládeže a jejich rodičů z části Šumperka - Temenice zahrnující jak herní, tak relaxační aktivity.

Průběh

V rámci projektu se aktuálně připravuje zadávací řízení na dodavatele.

Mezinárodní spolupráce

Ne.

Partneři

Ne.

Realizátor projektu

Název: Základní škola Šumperk, Sluneční 38

IČ: 00852864

Ulice: Sluneční 38

Město: Šumperk

PSČ: 78701

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Ing. Tereza Schreiberoveá, schreiberova@artory_cz, tel.: 775662332