Temenické děti - mají si kde hrát?

Registrační číslo: CZ.1.12/2.2.00/15.00755

Celkové způsobilé výdaje: 2 380 203,14 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 2. březen 2009 až 31. leden 2011

Popis projektu

Předmětem projektu je vybudování volně přístupného, dostatečně kvalitního a bezpečného zázemí pro volnočasové aktivity dětí, mládeže a jejich rodičů z Šumperka - Temenice, zahrnující jak herní, tak relaxační aktivity. Navrhovaný projekt předkládá vybudování dětského hřiště a relaxační zóny pro žáky školy a místní obyvatele v prostoru školního dvora. V rámci projektu dojde k revitalizaci stávajícího asfaltového povrchu, vybudování dětského hřiště (sestava herních prvků složená z průlezové sestavy s lanovými prvky, drobné herní komponenty, vestavné trampolíny, doprovodný mobiliář, dětské basketbalové koše), revitalizaci stávajících chodníků, vybudování relaxační zóny (ohniště s posezením, altán s posezením), součástí projektu bude revitalizace související zeleně.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšení atraktivity a kvality života ve městě prostřednictvím investice do infrastruktury pro rozvoj volnočasových aktivit. Specifickým cílem projektu je vybudování volně přístupného, dostatečně kvalitního a bezpečného zázemí pro volnočasové aktivity dětí, mládeže a jejich rodičů z části Šumperka - Temenice zahrnující jak herní, tak relaxační aktivity. Navrhovaný projekt předkládá vybudování dětského hřiště a relaxační zóny pro žáky školy a místní obyvatele v prostoru školního dvora. V rámci projektu dojde k revitalizaci stávajícího asfaltového povrchu, vybudování dětského hřiště (sestava herních prvků složená z průlezové sestavy s lanovými prvky, drobné herní komponenty, vestavné trampolíny, doprovodný mobiliář, dětské basketbalové koše), revitalizaci stávajících chodníků, vybudování relaxační zóny (ohniště s posezením, altán s posezením), součástí projektu bude revitalizace související zeleně.
V případě kladného stanoviska ze strany ÚRR bude projekt realizován a tím dojde k vybudování volně přístupného, dostatečně kvalitního a bezpečného zázemí pro volnočasové aktivity dětí, mládeže a jejich rodičů z části Temenice zahrnující jak herní, tak relaxační aktivity.

Jednotlivé cílové skupiny budou mít s projektu následující přínosy:
- žáci školy
Volnočasové aktivity, které přispějí k utužování mezilidských vztahů mezi žáky. Zároveň nenuceným způsobem docílí pohybových aktivit dětí (v současné době se za velký problém jeví nedostatek pohybu dětí a mladých dospělých, kteří dávají přednost počítačům a televizi).

- rodiče žáků
Rodičům dětí ze Základní školy se vytvoří příjemné a bezpečné zázemí pro trávení volného času se svými dětmi.

- místní obyvatelé
Místním obyvatelům se zvýší kvalita života. Dětské hřiště budou moci využívat všichni bez omezení věkové či jiné diskriminační kategorie (např. Senioři mohou navštěvovat dětské hřiště se svými vnoučaty apod.)

Průběh

V rámci projektu bude zahájeno zadávací řízení na dodavatele stavebních prací.

Mezinárodní spolupráce

Ne.

Partneři

Ne.

Realizátor projektu

Název: Základní škola Šumperk, Sluneční 38

IČ: 00852864

Ulice: Sluneční 38

Město: Šumperk

PSČ: 78701

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Tereza Schreiberová, schreiberova@artory_cz, tel.: 775662332