Svobodně k informacím a cizím jazykům

Registrační číslo: CZ.1.12/2.3.00/18.01092

Celkové způsobilé výdaje: 2 641 584,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. únor 2010 až 30. září 2011

Popis projektu

Předkládaný projekt řeší modernizaci vybavení venkovské základní školy informačními a komunikačními technologiemi a zkvalitnění přístupu k výuce výpočetní techniky a výuce cizích jazyků.

Konkrétně projektem dojde ke zkvalitnění výuky formou vybudování dvou nových učeben výpočetní techniky vybavenými moderními IKT. Bude vytvořeno 40 žákovských pracovišť připojených k IKT. Pracoviště budou vybavena technikou a aplikacemi tak, aby žáci dokázali své úlohy prezentovat vyučujícímu na jeho monitoru, popř. ostatním žákům na tabuli přes připojený datový projektor. Součástí učebny je interaktivní tabule s keramickým povrchem s možností psaní přímo klasickým fixem a barevná laserová tiskárna pro tisky žákovských prací.

Dále dojde ke zkvalitnění výuky formou vybudování učebny pro výuku cizích jazyků vybavenou moderními IKT. Bude vytvořeno 20 žákovských pracovišť připojených k IKT. Pracoviště budou vybavena technikou s audio příslušenstvím a aplikacemi tak, aby učitel byl schopen velmi jednoduše a rychle žákům spustit audio výukové aplikace a blokovat jakékoliv další aplikace na žákovských počítačích.

Jelikož učebny nejsou vybaveny žádnou síťovou infrastrukturou, dojde v rámci projektu k propojení počítačů do datové sítě. Pro efektivní provoz učeben je nutno tuto infrastrukturu v učebnách vybudovat a také následně učebny propojit se zbývající částí školní datové sítě a napojit na internet.

Součástí projektu je dále dodávka serveru s centrálním datovým úložištěm a jeho nakonfigurování tak, aby sloužil pro sdílení dat žáků a učitelů a také  pro sdílení výukových aplikací.

Cíle projektu

Cílem projektu je umožnit cílové skupině bezbariérový přístup prostřednictvím rozvoje vzdělávací infrastruktury a zkvalitnění výuky.


Průběh

Projekt řeší zajištění efektivního přístupu k výuce cizích jazyků z hlediska využívání moderních technologií a netradičních přístupů a k zajištění efektivního přístupu k výuce informatiky z hlediska využití informačních a komunikačních technologií (dále jen IKT).

Mezinárodní spolupráce

nerelevantní

Partneři

Partner projektu - Městys Dřevohostice je zřizovatelem Základní školy Dřevohostice, příspěvková organizace. Vzájemně spolupracují na projektech environmentální výchovy a výsadby zeleně (stromy pro Novosady). Jsou v neustálém kontaktu vycházejícím nejen z právní povahy vztahů žadatele se zřizovatelem.

Partneři se společně podílejí na rozvoji života v obci a okolí, udržují tradice a rozvíjí životní prostředí.

Realizátor projektu

Název: Základní škola Dřevohostice, okres Přerov, příspěvková organizace

IČ: 70040656

Ulice: Školní 355

Město: Dřevohostice

PSČ: 75114

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: PaedDr. Nataša Kučerová, zs.drevohostice@seznam_cz, tel.: 581711031

WWW: http://www.zsdrevohostice.cz/