šumvald-revitalizace chodníků a veřejného prostranství

Registrační číslo: CZ.1.12/2.3.00/18.00995

Celkové způsobilé výdaje: 0.00

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. listopad 2010 až 1. srpen 2012

Popis projektu

Realizací projektu dojde ke komplexní revitalizaci veřejných prostranství obce Šumvald, čímž se zatraktivní vzhled obce, funkčnost veřejných prostranství a zvýší bezpečnost obyvatel.

Jedná se o výstavbu nových a stavebních úprav stávajících chodníků podél průtahu obcí, včetně úprav veřejných prostranství.

V rámci revitalizace budou stávající autobusové zálivy doplněny o nástupní zvýšený chodník, autobusový přístřešek, lavičky pro cestující a plakátovací plochy.

Realizátor projektu

Název: OBEC ŠUMVALD

IČ:

Ulice:

Město:

PSČ:

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: monika medková, sum2010@seznam_cz, tel.: 585104377