Střední Morava - turistická destinace II, poznání a pohoda

Registrační číslo: CZ.1.12/3.4.00/19.01265

Celkové způsobilé výdaje: 0.00

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. červenec 2010 až 18. únor 2014

Popis projektu

Podstatou projektu je tvorba, komunikace a distribuce produktů zahrnujících nabídku kulturně-poznávacího a historicko-poznávacího cestovního ruchu, kongresového a incentivního cestovního ruchu, sportovně-rekreačního cestovního ruchu a zážitkového cestovního ruchu v turistickém regionu Střední Morava. Jedná se o produkty:

-          pro odbornou veřejnost

-          pro širokou veřejnost vně regionu

-          pro širokou veřejnost uvnitř regionu.

 

V návaznosti na komunikační strategii výše zmíněných produktů je předmětem projektu také účast na odborných workshopech a veletrzích a organizování studijních cest pro novináře, touroperátory a cestovní agentury (press tripy a fam tripy), dále pak inzerce, reklama, soutěže a ankety.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je propagace regionálních produktů cestovního ruchu, nachá-zejících se v regionu Střední Morava, za účelem zvýšení návštěvnosti regionu.

Partneři

Olomoucký kraj
Jeseníky - SCR

Realizátor projektu

Název: Střední Morava - SCR

IČ: 75087057

Ulice: Horní náměstí 5

Město: Olomouc

PSČ: 77200

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Ing. Sylvie Nakládalová, nakladalova@central-moravia_cz, tel.: 585204629

WWW: http://www.centralmoravia-tourism.cz