Středisko zájmových a volnočasových aktivit v obci Hovězí

Registrační číslo: CZ.1.12/2.3.00/18.01016

Celkové způsobilé výdaje: 7 459 642,72 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. září 2010 až 31. květen 2012

Popis projektu

Předmětem projektu jsou stavební úpravy podkrovních prostor budovy obecního úřadu s cílem vytvoření zázemí pro zájmové a volnočasové aktivity v obci. Tento druh zařízení v obci jednoznačně chybí. Zájem obyvatel o volnočasové aktivity je veliký, působí zde řada spolků, pořádají se různá setkávání, ale lidé se scházejí na různých provizorních místech, které neodpovídají jejich potřebám. K tomuto účelu se doslova nabízí půdní prostory obechího úřadu, které vznikly po rekonstrukci jeho střechy. Stavební práce budou zahrnovat stavební úpravy 3. NP (vybudování soc. zařízení, vnitřní vybavení, rozvody) a bezbariérový výtah, čímž bude zajištěn vstup a užívání i pro imobilní. Realizací projektu dojde k uspokojení zvyšujících se nároků obyvatel na kvalitu

Cíle projektu

Hlavní cíl:
Zlepšení kvality života v regionu, zvýšení atraktivnosti obce, zajištění kvalitní a dostupné sociální služby a
příznivých podpůrných podmínek pro podnikání.
Specifické cíle:
- vytvoření zázemí pro zájmové a volnočasové aktivity obyvatel
- zvýšení sounáležitosti obyvatel s obcí
- zamezení odlivu obyvatel do atraktivnějších lokalit
- zvýšení atraktivity obce

Průběh

Probíhá příprava vlastní realizace

Partneři

Partner projektu: Hvězdička, o.s.
IČ: 22839453

Realizátor projektu

Název: Obec Hovězí

IČ: 00303801

Ulice: 2

Město: Hovězí

PSČ: 756 01

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Antonín Koňařík, starosta@obec-hovezi_cz, tel.: 724179294