Štítného - rekonstrukce komunikace

Registrační číslo: CZ.1.12/2.1.00/19.01267

Celkové způsobilé výdaje: 65 195 459,41 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 23. březen 2010 až 31. leden 2012

Popis projektu

Projekt předkládaný statutárním městem Olomouc řeší provedení komlexní rekonstrukce ulice Štítného v Olomouci. Jedná se o velmi frekventovanou komunikaci o délce 350 m spojující ulici Wolkerova, na které se nachází výstaviště Flora Olomouc s ulicí Foersterova (pod Fakultní nemocnicí Olomouc). V rámci projektu bude provedena rekonstrukce kanalizace, vodovodu a komunikace vč. chodníků, parkovacích stání a VO. Stavba rovněž zahrnuje přemístění stávajících tramvajových zastávek na ulici Wolkerova, vybudováním nových zastávek tzv. "Vídeňského typu" poblíž nově řešené křižovatky Štítného - Wolkerova. Projekt je řešen jako jednoetapový. Na realizaci stavby byla vydána příslušná územní rozhodnutí a stavební povolení.

Cíle projektu

Cílem a účelem rekonstrukce je navrženou stavbou vozovky v délce 350m v kategorii MO 8/50 umožnit
bezpečný a bezkolizní průjezd všech běžných vozidel, odstranit dopravně nevhodné připojení na ul.Wolkerovu a výrazně posílit bezpečnost pěších v této křižovatce. V rámci realizace projektu bude rekonstruován stávající vodovod a kanalizace. Dále bude vybudována nová tramvajová zastávka Flora pro oba směry dle typu tzv. "vídeňské zastávky", kdy bude zvýšen jízdní pás vozovky do úrovně chodníku. Stavební úpravy umožní zlepšení nástupu a výstupu z tramvajového vozidla, dojde ke snížení výškového rozdílu mezi nástupní hranou a vstupem do tramvaje.
Stávající zastávky v obou směrech nejsou vymezeny určitým stavebním uspořádáním. Zastávky jsou umístěny
na chodníku, cestující při nastupování musí přecházet přes jízdní pruh a nastupují do tramvajového vozidla z komunikace.
Navrženými úpravami včetně nového veřejného osvětlení s intenzivními světly v místě přechodů a s doplněním o nové zelené plochy a sadové úpravy bude výrazně posílena estetika prostoru v těsné blízkosti centra města a před výstavištěm Flora.

Realizátor projektu

Název: Statutární město Olomouc

IČ: 00299308

Ulice: Horní náměstí 583

Město: Olomouc

PSČ: 77911

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Ing. Marek Drešr, marek.dresr@olomouc_eu, tel.: 588487608