Stavební obnova a modernizace zámku Lešná u Valašského Meziříčí

Registrační číslo: CZ.1.12/3.2.00/17.00907

Celkové způsobilé výdaje: 0.00

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. únor 2010 až 30. listopad 2011

Popis projektu

Renesanční zámek Kinských v obci Lešná vznikl přestavbou vodní tvrze v 16. století. Zámek je kulturní památkou zapsanou v Seznamu kulturních památek - evid. č. 31698/8-270 v roce 1958. Památkově hodnotný zámek s anglickým přírodně krajinářským parkem v obci Lešná u Valašského Meziříčí získal svůj klasicistní architektonický ráz ozvláštněný romantickými neogotickými prvky po přestavbě na přelomu 80. a 90. let 19. století. Původně zde stávala tvrz a poté pozdně renesanční stavba s arkádovým nádvořím, která byla stavebně upravena v polovině 18. století.  Zchátralý stav objektu a neutěšená situace přilehlého parku si postupně vyžádaly rozsáhlé rekonstrukční práce, zahrnující např. statické zabezpečení budovy, osazení původních dřevěných stropů, opravu střechy a fasády, včetně výměny oken. Provedené nezbytné záchranné práce, stavební údržba a obnova objektu ovšem nebyly realizovány v rozsahu, který by umožnil objekt revitalizovat a zpřístupnit veřejnosti.  Muzeum regionu Valašsko eviduje v depozitáři přibližně 600 ks předmětů a původní mobiliář z reprezentačních sálů zámku v Lešné. Vytvoření jedné společné atraktivity cestovního ruchu: Zámek Lešná a zámecký park je přínosným a smysluplným záměrem pro rozvoj celého regionu.  Zámek leží na strategicky dostupném místě (přímo na Jantarové stezce, blízko dalších významných turistických atraktivit - např. Přírodní muzeum v Rožnově pod Radhoštěm, v blízkostí rychlostí komunikace).
Předkládaný projekt Zámku v Lešné má tyto hlavní konkurenční výhody podporující zdůvodnění významnosti a smysluplnosti projektu:
- vytvoření nové atraktivity v oblasti CR (v území je velmi málo zámeckých expozic)
- jedinečné a originální projetí tématického zaměření expozic zámku,
- propojení expozic zámku s enviromentální výchovou,
- propojení interiérové prohlídky expozice s exteriérem přilehlého zámeckého parku,
- dopad projektu na snížení nezaměstnanosti v regionu,
- vytvoření plně bezbariérového přístupu do všech expozic zámku

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšení atraktivnosti území prostřednictvím zkvalitnění infrastruktury pro rozvoj cestovního ruchu na území mimo vysokou koncentraci infrastruktury a služeb. Podstatou celého projektu je kompletní rekonstrukce objektu zámku v Lešné u Valašského Meziříčí pro zpřístupnění této významné památky veřejnosti.

Realizací projektu dojde ke stavebním úpravám a restaurátorským pracím celých vnitřních prostor zámku na úrovni I. NP a II. NP zámku. Projekt naplňuje podporovanou aktivitu v rámci 17. výzvy ROP NUTS II Střední Morava. Projekt řeší stavební úpravy kulturní památky se záměrem jejího plného využití pro cestovní ruch.
V prostorách zámku dojde k těmto stavebním úpravám: omítnutí stěn, výměna podlah v přízemí, restaurování dřevěných podlah v ostatních prostorách zámku, kompletní rekonstrukce atria. V celém objektu je nutné vybudovat elektroinstalaci, topení, zavedení zabezpečovacího systému, rekonstrukce sociálního zařízení pro návštěvníky zámku a zámeckého parku. Dále dojde ke stavebním k instalaci plošiny pro zajištění bezbariérového přístupu pro návštěvníky zámku do jednotlivých expozic.

Do nově upravených zámeckých prostor bude umístěn původní zámecký mobiliář a další vybavení nutné pro provoz zámku. Náklady spojené s vybavením zámku nejsou zahrnuty do způsobilých výdajů projektu. Část výdajů bude hrazena v rámci projektu vytvoření Environmentální střediska Muzea regionu Valašsko, financovaného v rámci OP ŽP, prioritní osa 7. Všechen zbývající potřebný mobiliář je zařazen do nezpůsobilých výdajů projektu.

Součástí předkládaného projektu dojde k vytvoření vhodných podmínek pro instalaci 4 stálých expozic zámku.

Další významnou aktivitou předkládaného projektu je vytvoření 5 nových pracovních míst pro zajištění bezproblémového a kvalitního fungování zámku v Lešné, jako nové atraktivity cestovního ruchu - (3,0 kum.úvazku).

Mezinárodní spolupráce

není

Partneři

Český svaz ochránců přírody Severomoravské regionální sdružení
Obec Lešná

Realizátor projektu

Název: Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace

IČ: 00098574

Ulice: Horní náměstí 2

Město: Vsetín

PSČ: 75501

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Jiří Trezner, trezner@muzeumvalassko_cz, tel.: 605256167

WWW: http://www.muzeumvalassko.cz