SŠPH Uh. Hradiště - Vytvoření moderní technické základny

Registrační číslo: CZ.1.12/2.2.00/16.00877

Celkové způsobilé výdaje: 17 043 653,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 2. listopad 2009 až 31. leden 2012

Popis projektu

Projektem bude modernizována stávající technická základna školy a dále bude vytvořeno nové uspořádání pracovišť a pavilonů pro výuku CAD systémů, CNC techniky, ručního obrábění, strojního obrábění, kontroly a měření, průmyslových a moderních domovních instalací, výroby tištěných spojů, elektropneumatických systémů a projektového vyučování.   

Cíle projektu

Cílem projektu je zlepšení podmínekpro výuku odborných předmětů a vytvoření moderního technologického centra pro praktické vyučování v oboru Strojírenství a Elektrotechnika na SŠPHZ Uherské Hradiště.

Průběh

Projektem bude postupně zrekonstruována stávající budova dílen, zrealizována přístavba k budově dílen a modernizovány jednotlivé výukové pavilony. Realizací projektu tak bude modernizována stávající technická základna školy, která bude korespondovat se současným strojním a technologickým vybavením výrobních podniků.

Realizátor projektu

Název: Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště

IČ: 00559644

Ulice: Kollárova 617

Město: Uherské Hradiště

PSČ: 686 01

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: RNDr. MIroslav Kučera, kucera@ssphz-uh_cz, tel.: 777830204

WWW: http://www.ssphz-uh.cz

Fotogalerie

pcucebna01.jpg
pcucebna01.jpg