SŠ - COPT Kroměříž - Regionální centrum pro strojírenství

Registrační číslo: CZ.1.12/2.2.00/16.00887

Celkové způsobilé výdaje: 28 000 000,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 2. listopad 2009 až 31. srpen 2011

Popis projektu

 

Cílem projektu je zvyšování atraktivity a kvality života ve městě Kroměříž, prostřednictvím investic do infrastruktury pro rozvoj vzdělávání. Cíle bude dosaženo zvýšením kvality výuky na Střední škole - Centru odborné přípravy technické Kroměříž, projekt je tak v souladu s cíli podoblasti 2.2.3, tedy s danou výzvou. Současné vybavení dílen školy je zastaralé a není dostačující, pro rychle se rozvíjející se obory školy. Projekt přispěje ke zvýšení kvality výuky, pořízením nového vybavení dílen, pro odbornou praktickou výuku studentů. V důsledku výměny strojů dojde v rámci projektu k drobným stavebním úpravám v dílnách školy. Pro studenty školy se tak zlepší podmínky, pro získávání praktických zkušeností v jejich oboru během studia, které povedou k jejich lepšímu uplatnění na trhu práce. Aktivity projektu jsou v souladu s aktivitami programu a konkrétní výzvy číslo 16, neboť jde o aktivity směřující ke zkvalitnění výuky, zlepšování podmínek pro výuku odborných předmětů.

 

Cíle projektu

Cílem projektu je zvýšení kvality výuky, jehož bude dosaženo pořízením nového vybavení dílen. Pro studenty budou pořízeny následující stroje: universální konzolové frézky s digitálním odměřováním, universální soustruhy s digitálním odměřováním, brusky na plocho automatické, brusky na kulato, NC soustruh a sestava pro výuku automatizace a tekutinových mechanizmů.

Průběh

V průběhu realizace budou provedeny stavební úpravy a pořízeny nové stroje. Výsledkem projektu bude inovované centrum praktického vyučování pro oblasti strojírenství a mechatroniky.

Mezinárodní spolupráce

Není.

Partneři

Nejsou.

Realizátor projektu

Název: Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

IČ: 00568945

Ulice: Nábělkova 539

Město: Kroměříž

PSČ: 76701

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Jaroslav Smola, jaroslav.smola@coptkm_cz, tel.: 573308226

WWW: http://www.coptkm.cz