Výběr projektů

Předkládání projektů

Vyhlášení bude probíhat

  • v tisku,
  • na internetových stránkách Krajského úřadu a regionu soudržnosti,
  • na stránkách www.strukturalni-fondy.cz.

Příjem žádostí bude probíhat po celou dobu od vyhlášení kola výzvy do data (den, hodina), kdy bude příjem ukončen. Doba od vyhlášení kola výzvy ke konečnému termínu podání žádostí je minimálně 30 kalendářních dnů. Všeobecně se doporučuje neodkládat odevzdání žádosti na poslední dny příjmu.

Předpokládá se, že během čtyř měsíců od vyhlášení kola výzvy proběhne celá fáze výběru projektů včetně oznámení výsledků úspěšným a neúspěšným žadatelům, takže bude neúspěšným žadatelům umožněno přepracovat projekt a předložit ho opětovně.

Příjem projektů

Místa podávání žádostí pro individuální projekty jsou :

  • v sídle Sekretariátu Regionální rady (projekty v rámci všech opatření s výjimkou podopatření 4.1.1 a 4.2.1),
  • odbor rozvojových programů v cestovním ruchu Ministerstva pro místní rozvoj.

Žadatel bude předkládat svou žádost, v návaznosti na alokaci projektu, vždy územně příslušnému sekretariátu.