Příručka pro žadatele pro 4. kolo výzvy

Nová příručka pro žadatele pro 4. kolo výzvy

Příručka pro žadatele (PPŽ) je sestavena tak, aby podala základní informace konečným příjemcům o možnostech programu a procesech souvisejících s podáním přihlášky do SROP. Tato verze je aktualizovaná pro 4. kolo výzvy.