Příručka pro žadatele pro 3. kolo výzvy

Nová příručka pro žadatele pro 3. kolo výzvy

Příručka pro žadatele (PPŽ) je sestavena tak, aby podala základní informace konečným příjemcům o možnostech programu a procesech souvisejících s podáním přihlášky do SROP. Změny, ke kterým došlo oproti PPŽ pro 2. kolo jsou uvedeny ve změnové verzi příručky.