Přehled priorit a opatření

Společný regionální operační program obsahuje čtyři priority. Každá priorita je rozdělena na opatření, případně podopatření:

Priorita 1. Regionální podpora podnikání

 • 1.1 Podpora podnikání v regionech

Priorita 2. Regionální rozvoj infrastruktury

 • 2.1 Rozvoj dopravy v regionech
  • 2.1.1 Rozvoj regionální dopravní infrastruktury
  • 2.1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti v regionech
 • 2.2 Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech
 • 2.3 Regenerace a revitalizace vybraných měst

Priorita 3. Rozvoj lidských zdrojů v regionech

 • 3.1 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech
 • 3.2 Podpora sociální integrace v regionech
 • 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů

Priorita 4. Rozvoj cestovního ruchu

 • 4.1 Rozvoj služeb pro cestovní ruch
  • 4.1.1 Podpora nadregionálních služeb cestovního ruchu
  • 4.1.2 Podpora místních a regionálních služeb cestovního ruchu
 • 4.2 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch
  • 4.2.1 Podpora nadregionální infrastruktury cestovního ruchu
  • 4.2.2 Podpora místní a regionální infrastruktury cestovního ruchu