Dokumenty potřebné pro žadatele

Nová ELZA pro 2. kolo výzvy

Nová verze elektronické žádosti ELZA pro individuální projekty pro 2. kolo výzvy (probíhající od 1.10. 2004 do 30.11.2004) je  ke stažení níže.

Nová Příručka pro žadatele pro 2. kolo výzvy

Příručka pro žadatele je sestavena tak, aby podala základní informace konečným příjemcům o možnostech programu a procesech souvisejících s podáním přihlášky do SROP. Jedná se o Příručku pro individuální projekty.

U Příručky označované jako 2. revize 1. vydání došlo oproti předchozí verzi pro první kolo pouze k menším změnám hlavně v následujících oblastech:

  • upřesnění a vyjasnění pojmů, které činily v prvním kole největší problémy
  • doplnění změn, které se v programu a nastavení pomoci EU obecně udály od vyhlášení 1. výzvy v květnu tohoto roku.
  • zjednodušení některých postupů
  • ke změnám v některých povinných přílohách (povinné přílohy, výběrová kritéria, kontakty)

Přílohy příručky pro žadatele pro 2. kolo výzvy

V přílohách Příručky pro žadatele (PPŽ) došlo ke změnám pouze u přílohy č. 1 PPŽ - Povinné příložy žádosti a u přílohy č.7 PPŽ - Výběrová kritéria.

Doporučený vzor rozpočtu projektu

Jedna z povinných příloh je i rozpočet projektu. Doporučený vzor rozpočtu přinášíme níže jako pomůcku pro žadatele při sestavování projektů pro 2. kolo výzvy.