Sportovní areál Vrbátky, školící středisko

Registrační číslo: CZ.1.12/2.3.00/03.00217

Celkové způsobilé výdaje: 13 958 720,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 16. květen 2008 až 30. listopad 2009

Popis projektu

Projekt sestává z rekonstrukce šaten, výstavby školícího střediska, rekonstrukce víceúčelových ploch a místních komunikací a dodávce a vybudování dětského hřiště s herními prvky.

Cíle projektu

Cílem projektu je dobudování sportovního areálu a zřízení školícího střediska pro nejširší veřejnost.

Průběh

Projekt se sestává z několika částí z nichž několik je již realizováno a to výstavba šaten, stavební úpravy víceúčelových ploch a výstavba školícího střediska. Zbývající část je dodávka dětského hřiště s herními prvky.

Partneři

TJ Sokol Dubany
ZŠ Zdeny Kaprálové a MŠ Vrbátky

Realizátor projektu

Název: Obec Vrbátky

IČ: 00288934

Ulice: 41

Město: Vrbátky

PSČ:

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Ing. Ivo Zatloukal, starosta@vrbatky_cz, tel.: 582 382 063

WWW: http://www.vrbatky.cz