Sportovní a dětské hřiště v centru obce Písečná

Registrační číslo: CZ.1.12/2.3.00/03.00243

Celkové způsobilé výdaje: 6 296 426,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 2. duben 2008 až 18. prosinec 2009

Popis projektu

Předmětem projektu je výstavba multifunkčního sportovního hřiště, osvětlení sportovního hřiště, výstavba dětského hřiště, výstavba přístřešku na nářadí, přeložka STL plynovodu. Celkový charakter projektu je zaměřen na široké spektrum cílových skupin, a to hlavně na místní obyvatele všech věkových kategorií. Další cílovou skupinu představují žáci 1.-5. třídy místní základní školy a místní mládež.

Cíle projektu

Mezi cíle projektu patří:
- zlepšení vzhledu obce i její celkové zatraktivnění
- zkvalitnění úrovně života místních obyvatel
- vytvoření podmínek pro rozvoj spolkových aktivit v obci
- vytvoření podmínek pro práci s dětmi a mládeží
- celkové estetické i funkční zhodnocení veřejného prostranství nacházejícího se v centru obce a v blízkosti bytových domů
- další rozvoj spolupráce mezi mládeží a neziskovými organizacemi
a další.

Průběh

V projektu bylo ukončeno zadávací řízení na dodavatele stavebních prací.

Partneři

Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku; Mikroregion Zlatohorsko; Obec Mikulovice

Realizátor projektu

Název: Obec Písečná

IČ: 00303160

Ulice: 123

Město: Písečná

PSČ: 79064

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Jan Konečný, podatelna@pisecna_cz, tel.: 725132704

WWW: http://www.pisecna.cz