Sportovní a dětská infrastruktura Regionu Za Moravú

Registrační číslo: CZ.1.12/2.3.00/18.00992

Celkové způsobilé výdaje: 22 202 113,36 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. prosinec 2009 až 30. listopad 2012

Popis projektu

Projekt je zasazen na katastry obcí Bílovice, Březolupy, Kněžpole, Mistřice a Pašovice. Projekt řeší výstavbu 4 multifunkčních hřišť, 4 dětských hřišť, jednoho sportovního areálu, jednoho In line parku a dvou areálu. Projekt je záměrně umístěn do těchto obcí, neboť se v nich nachází nedostatečná či zastaralá sportovní infrastruktura, především dětská a multifunkční hřiště. Potřeba vybudování nových dětských hřišť je dána dědictvím z doby před rokem 1989, kdy byla dětská hřiště budována, ale mnohem méně udržována. Realizací in line parků, multifunkčních hřišť, sportovních areálů a areálů se nabízí sportovní vyžití starším dětem a mládeži, na které se
zapomíná. Projekt je zaměřen na cílové skupiny dětí a mládeže v regionu, přístup na hřiště bude umožněn všem (obyvatelé, návštěvníci) a to zdarma. Plochy kolem hřišť budou terénně upraveny, bude zde uméstěn mobiliář (lavečky, odpad. koše). Dílčí projekty jsou projekčně připravenya jsou již vyřízená příslušná povolení.

Cíle projektu

Globálním cílem projektu je zvýšení kvality života na venkově prostřednictvím investic do rozvoje sociální infrastruktury.
Strategické cíle projektu:
- Rozvoj sportovní a volnočasové infrastruktury v obcích Bílovice, Březolupy, Kněžpole, Mistřice a Pašovice.
- Zlepšení sportovního a volnočasového života v obcích Bílovice, Březolupy, Kněžpole, Mistřice a Pašovice.
- Podpora tradiční sounáležitosti obyvatelstva s obcí a aktivní využívání volného času obyvatel.
- Zvýšení atraktivity obce pro bydlení a trávení volného času.
- Zvýšení bezpečnosti obyvatel při sportovních a volnočasových aktivitách.

Těchto strategických cílů lze dosáhnout výstavbou 4 multifunkčních hřišť, 4 dětských hřišť, 1 sportovního areálu, 1 in-line parku a 2 areálů v obcích Bílovice, Březolupy, Kněžpole, Mistřice a Pašovice.

Výslednou službou projektu je nzvýšení kvality a umožnění trávení volného času obyvatel daných obcí při sportovně relaxačních činnostech.

Realizátor projektu

Název: Sdružení právnických osob s názvem Region Za Moravú

IČ: 70878919

Ulice: 9

Město: Mistřice

PSČ: 68712

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Martin Galda, mg@creativedesign_cz, tel.: 724374111