Sportovně rekreační areál Grygov

Registrační číslo: CZ.1.12/2.3.00/03.00290

Celkové způsobilé výdaje: 7 500 000,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. únor 2010 až 31. červenec 2010

Popis projektu

Projekt zahrnuje stavební úpravy šaten, výstavbu hřiště pro malou kopanou, víceúčelové plochy, tenisové kurty, venkovní posezení s altánem.

Cíle projektu

Cílem projektu jsou stavební práce pro rekonstrukci a rozšíření sportovního areálu v obci Grygov.

Průběh

Projekt je připraven k realizaci a po provedeném výběrovém řízení bude započato s fyzickou realizací projektu jejíž ukončení se předpokládá k 31.7.2010.

Mezinárodní spolupráce

Nepředpokládá se.

Partneři

Základní a mateřská škola Grygov

Realizátor projektu

Název: Obec Grygov

IČ: 00298875

Ulice: Šrámkova 19

Město: Grygov

PSČ: 783 73

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Ing. Tomáš Kubáček, obec@grygov_cz, tel.: 585393262

WWW: http://www.grygov.cz