Smíšená stezka Moravičany - Mohelnice

Registrační číslo: CZ.1.12/1.3.00/22.01350

Celkové způsobilé výdaje: 10 693 278,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. říjen 2010 až 30. říjen 2012

Popis projektu

Předkládaný projekt je situován v extravilánu mezi obcí Moravičany a Mohelnicí. Spojení mezi obcí Moravičany a
Mohelnicí zajišťuje komunikace III. třídy č. 4441, která je hodně frekventovaná, a to jak co se týká motorových
vozidel, tak i cyklistů. V Mohelnici totiž působí řada významných zaměstnavatelů, jsou zde školy i lékaři, takže
velká část obyvatel Moravičan ale i nedalekých Loštic dojíždí denně právě do Mohelnice. Vzhledem k nízké
frekvenci autobusové dopravy využívá řada obyvatel k cestě do práce osobní automobil nebo právě jízdní kolo.
Blízkost Litovelského Pomoraví a existence Moravské stezky láká do této lokality také řadu turistů.
V současné době není v plánované trase cyklostezky žádná komunikace pro pěší ani pro cyklisty. Pěší i cyklisté
využívají stávající silnici III/4441, což pro ně vzhledem k frekvenci automobilů a kvalitě komunikace představuje
jisté bezpečnostní riziko. Kvalita komunikace není příliš dobrá, takže automobily objíždí nejen cyklisty, kteří se
zde pohybují, ale také nerovnosti na vozovce, což ještě více zvyšuje riziko nehody. V roce 2007 zde došlo k
vážnému střetu osobního auta a cyklisty, cyklista nakonec těžkému zranění podlehl.
Do budoucna lze očekávat další zvýšení intenzity dopravy na této trase, neboť o stavební parcely je v
Moravičanech stále větší zájem (jsou levnější než v Mohelnici), takže se předpokládá, že v následujících letech
dojde k dalšímu zvýšení počtu obyvatel obce Moravičany. Významní zaměstnavatelé v Mohelnici navíc plánují
rozšíření výroby a nábor dalších zaměstnanců, takže je pravděpodobné, že na trase Moravičany - Mohelnice se
bude pohybovat ještě více automobilů a cyklistů než doposud.
Předkládaný projekt reaguje na všechny výše uvedené skutečnosti, tedy zvyšující se motorovou i cyklistickou
dopravu na daném úseku, nutnost zajištění bezpečnosti všech účastníků provozu i optimalizaci vedení Moravské
stezky.

Cíle projektu

Globálním cílem projektu je zajištění efektivní, flexibilní a bezpečné dopravní infrastruktury v rámci regionu
soudržnosti Střední Morava.
Strategické cíle projektu:
- Výstavba regionálně významné cyklostezky v trase Moravské stezky
- Důraz na celistvost a vzájemnou provázanost cyklostezek a cyklotras
- Vytvoření podmínek pro rozvoj cyklistické dopravy v daném území
- Odvedení cyklistů a chodců z frekventované silnice pro motorovou dopravu (III/4441)
- Zlepšení plynulosti dopravy na daném úseku komunikace
- Zvýšení bezpečnosti všech účastníků provozu, zejména chodců a cyklistů
- Napojení obce Moravičany na nejbližší obec s rozšířenou působností
- Zlepšení dostupnosti veřejných cílů - zaměstnání, školy, úřadů
- Podpora environmentálně šetrného způsobu dopravy
- Rozšíření nabídky pro trávení volného času (cykloturistika, in-line bruslení)
- Zajištění odpočinkových bodů pro cyklisty a chodce
- Zatraktivnění dané lokality pro turisty a návštěvníky regionu
- Vytvoření předpokladů pro realizaci dalších navazujících projektů cyklostezek
Těchto strategických cílů lze dosáhnout vybudováním nové cyklostezky mezi obcí Moravičany a Mohelnicí.

Partneři

Město Mohelnice

Realizátor projektu

Název: Obec Moravičany

IČ: 00303046

Ulice: Moravičany 67

Město: Moravičany

PSČ: 789 82

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Antonín Pospíšil, pospisil@obec-moravicany_cz, tel.: 724182940

WWW: http://www.obec-moravicany.cz/