Slavičín střed - revitalizace veřejného prostranství

Registrační číslo: CZ.1.12/2.2.00/20.01278

Celkové způsobilé výdaje: 13 796 198,31 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 13. květen 2011 až 30. listopad 2011

Popis projektu

Problémem, se kterým se město Slavičín v současnosti potýká, je nedostatek atraktivních míst v centru města,

která by občané mohli využívat k trávení volného času a nedůstojné prostředí před městským úřadem a v okolí

multifunkčního kulturního centra. Tento stav má vliv na kvalitu života ve městě a obyvatelé tento fakt negativně

vnímají. Tyto prostory již svým stavem nevyhovují běžným standardům a výrazně tak snižují atraktivitu centra

města. Před městským úřadem jsou nevhodně řešeny chodníky, parkovací místa i městský mobiliář. Veřejná

zeleň je nedostačující a její stav je zanedbaný. Současné dispoziční řešení nedovoluje efektivně využít prostory

před MěÚ a stávající počet parkovacích míst je nedostačující. Park v okolí MKCS není v současném stavu

atraktivní a není dostatečně využíván. Veřejná zeleň a mobiliář nemají patřičný rozsah. Město s téměř 7000

obyvateli, které je zároveň spádovou oblastí pro obce Bohuslavice nad Vláří, Lipová, Petrůvka, Rudimov, Šanov

a Rokytnice neplní dostatečně svou kulturní funkci a neposkytuje občanům dostatek možností k trávení volného

času a zvyšování kvality života, což by realizace projektu měla změnit.

Cíle projektu

Cílem projektu "Slavičín střed - revitalizace veřejného prostranství" je revitalizace centra města Slavičín.
Realizace projektu přispěje ke vzniku důstojného prostranství před MěÚ Slavičín a v okolí MKCS. Hlavním
výstupem projektu bude revitalizované prostranství před MěÚ Slavičín a revitalizovaný park v okolí MKCS. Tato
prostranství přispějí k růstu kvality života obyvatel města a vytvoří nové možnosti trávení volného času. Zároveň
realizace projektu povede k rozšíření možností pro zájmové spolky a organizace ve městě, které budou výstupů
projektu využívat ke svým zájmovým činnostem a napomohou tak k rozšíření kulturně vzdělávacích akcí ve
městě.

Průběh

Projekt je zaměřen na fyzickou revitalizaci území v centru města Slavičín. Realizací projektu dojde k revitalizaci
plochy před městským úřadem (MěÚ) Slavičín a v jeho okolí a dále v okolí Multifunkčního kulturního centra
Slavičín (MKCS) stojícího nedaleko MěÚ také v centru města. Před MěÚ dojde k asanaci budovy č. p. 254, která
je stavebně a architektonicky v nevyhovujícím stavu. Chodníky před MěÚ projdou rozsáhlou rekonstrukcí. Nové
bude dispoziční řešení vstupního schodiště do budovy MěÚ a před MěÚ bude vytvořeno 30 parkovacích míst.
Nově bude řešen také mobiliář, sadové úpravy a veřejné osvětlení. Součástí projektu jsou také úpravy parku v
okolí MKCS, kde budou v rámci realizace projektu řešeny terénní a sadové úpravy, zpevněné plochy, mobiliář a
venkovní osvětlení. Cílem projektu je v centru města vytvořit jednotný veřejný prostor přispívající k atraktivitě
centra města a podporující volnočasové aktivity obyvatel jakožto cílové skupiny.

Mezinárodní spolupráce

Nebude realizována.

Partneři

nejsou

Realizátor projektu

Název: MĚSTO SLAVIČÍN

IČ: 00284459

Ulice: Osvobození 25

Město: Slavičín

PSČ: 763 21

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Ing. Jaroslav Končický, koncicky@mesto-slavicin_cz, tel.: 577004807

WWW: http://www.mesto-slavicin.cz