Škola jazykům otevřená

Registrační číslo: CZ.1.12/2.2.00/16.00890

Celkové způsobilé výdaje: 2 463 227,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 2. listopad 2009 až 31. leden 2011

Popis projektu

Projekt navrhuje realizaci investičních aktivit, jejichž cílem je modernizace vzdělávacího procesu cizích jazyků a informatiky na Základní škole Šumperk, 8.května 63 využitím moderních informačních a komunikačních technologií. Žadatel je školou s rozšířenou výukou cizích jazyků (jediná takto zaměřená škola na Šumpersku!).
 Předmětem projektu je:
- vybudování 2 nových jazykových učeben
- modernizace 2 stávajících jazykových učeben,
- modernizace 2 učeben pro výuku informačních technologií.  

Konkrétním předmětem projektu je pořízení audiovizuálních technologií pro výuku cizích jazyků, digitální jazykové laboratoře (umožňuje vysoce efektivní, individuálně vedenou výuku cizích jazyků, kdy učitel může pracovat s žáky samostatně bez omezení ostatních žáků. Díky tomu dochází k maximalizaci efektivity výuky). Dále bude v projektu řešeno pořízení interaktivních tabulí, počítačů apod.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšení atraktivity a kvality života ve městě Šumperk prostřednictvím investice do infrastruktury pro rozvoj vzdělávání. Specifickým cílem projektu je zkvalitnění výuky cizích jazyků a informatiky při využití informačních a komunikačních technologií. Tohoto cíle bude dosaženo vybudováním 2 multimediálních jazykových laboratoří, modernizací 2 jazykových učeben a modernizací 2 učeben výpočetní techniky pořízením nových technologií.

Jednotlivé cíle projektu:
- modernizace výukového procesu
- zavedení moderních výukových metod do vyučování
- popularizace vyučování u žáků interaktivními formami výuky
- zkvalitnění výuky cizích jazyků, doplnění výuky o audiovizuální a jiné formy výuky
- zkvalitnění výuky informatiky
- využití ICT při výuce jiných předmětů, doplnění o audiovizuální a jiné formy výuky
- využití moderního výukového software ve vyučování
- vytvoření interaktivních forem výuky
- umožnění rychlé reakce učitele na specifické potřeby jednotlivých žáků
- rozvoj prezentačních, komunikačních vlastností u žáků, vytvoření vhodného prostředí pro vzájemnou interakci
- individualizace výuky

Průběh

V rámci projektu se aktuálně připravuje zadávací řízení na dodavatele.

Mezinárodní spolupráce

Ne.

Partneři

Ne.

Realizátor projektu

Název: Základní škola Šumperk, 8. května 63

IČ: 00852317

Ulice: 8. května 63

Město: Šumperk

PSČ: 78701

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Ing. Tereza Schreiberová, schreiberova@artory_cz, tel.: 775662332