Výroční zprávy

Výroční zpráva je přehledem činnosti Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava v daném roce. Je zpracovávána k červnu následujícího roku, kdy jsou známa veškerá data z pžedchozího roku. Výroční zprávu schvaluje Výbor Regionální rady, Monitorovací výbor a také Evropská komise.

Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2012

Výroční zpráva 2011

Výroční zpráva 2010

Výroční zprávu o realizaci Regionálního operačního programu Střední Morava v roce 2009 schválila  dne 22.9.2011 Evropská komise.

Výroční zpráva 2009  

Výroční zprávu o realizaci Regionálního operačního programu Střední Morava v roce 2009 schválila  dne 6.12.2010 Evropská komise.

Výroční zpráva 2008

Výroční zpráva 2007