Veřejné zakázky

Aktuálně vyhlášené veřejné zakázky Úřadem Regionální rady:  

„Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava uveřejňuje informace a dokumenty k podlimitním a nadlimitním veřejným zakázkám na svém profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.“

 
Veřejné zakázky:
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016