Úřad Regionální rady

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava je výkonným orgánem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava, který zabezpečuje veškeré úkoly spojené s funkcí řídícího orgánu s výjimkou těch záležitostí, které jsou svěřeny Výboru Regionální rady (výboru je svěřeno mj. schvalování realizační a řídící dokumentace ROP, schvalování výběru projektů, výroční a závěrečné zprávy, informačních a komunikačních aktivit, apod.)

SÍDLO ÚŘADU 

Jeremenkova 1211/40b (budova RCO)
779 00 Olomouc
tř. J.A.Bati 5520 (územní pracoviště - 22. budova)
761 90  Zlín

KONTAKTY 

Telefon: 587 333 301
Fax: 587 333 319
E-mail: info@rr-strednimorava_cz
www: http://www.rr-strednimorava.cz/

Další kontakty na Úřad Regionální rady naleznete v Kontaktech.

 

DATOVÁ SCHRÁNKA 

ID datové schránky: rk9j9k3

Typ datové schránky: Právnická osoba

 

ÚŘEDNÍ HODINY 

den od do
pondělí, středa 08:00 17:00
úterý, čtvrtek 08:00 16:00
pátek 08:00 14:00

Telefonní čísla v době úředních hodin:

oddělení Olomouc Zlín
oddělení kontroly a plateb 585 333 353 577 043 865 
oddělení řízení projektů 587 333 317 577 043 850

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE 

Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava
Jeremenkova 1211/40b
779 00 Olomouc

: 75084911
DIČ: CZ75084911

 Případné platby lze poukázat na č. ú.: 2386752/0800 - Regionální rada není plátcem DPH.

 

ROZPOČET 

 

Rozpočet na rok 2011 Rozpočet na rok 2011
 

Rozpočet na rok 2010 Rozpočet na rok 2010
- schváleno Výborem Regionální rady 9.12.2009 (č. usnesení 097/VRR13/09).