Úřad Regionální rady

VIZE – kam směřujeme?

Chceme být moderním úřadem, který je partnerem pro úspěšnou realizaci regionálních rozvojových projektů. Úřadem, který je proaktivní a vyvážený mezi úřednickým a zákaznickým přístupem. Úřadem, který vnímá, že rozhodujícím faktorem je využití Regionálního operačního programu Střední Morava na podporu projektů s přidanou hodnotou ve prospěch rozvoje Olomouckého a Zlínského kraje.

 

POSLÁNÍ – proč tu jsme a jaké sdílíme hodnoty?

Naším posláním je pomáhat přibližovat region evropskému standardu životní úrovně.

 

Postupujeme systémově, koncepčně a transparentně v rámci stanovených pravidel.

 

Vážíme si svých znalostí a dovedností, rozvíjíme je a vzájemně spolupracujeme ve prospěch celku.

 

Uvědomujeme si, že je nutné postupovat efektivně a učit se rozlišovat podstatné od nepodstatného.

 

Přispíváme k rozvoji partnerských vztahů uvnitř úřadu, s žadateli a dalšími zainteresovanými subjekty.

 

Jsme loajální, máme respekt k sobě navzájem, vidíme-li problémy, anebo chceme-li něco zlepšit či změnit, postupujeme konstruktivně a přicházíme
s vlastními návrhy k řešení.