Členové výboru

Složení Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava vychází z principu partnerství vyplývajícího ze zastoupení organizací a jednotlivých skupin partnerů (obcí, podnikatelů, neziskového sektoru), čímž je zajištěn oboustranný přenos informací a podnětů mezi řízením a implementací programu, partnery a veřejností na regionální úrovni.    

Řádnými členy Monitorovacího výboru jsou zástupci:

 • řídícího orgánu (Výbor Regionální rady, Úřad Regionální rady),
 • státní správy (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo dopravy ČR),
 • územní samosprávy (Krajský úřad Olomouckého a Zlínského kraje, Svaz měst a obcí ČR sdružující statutární i menší města a venkovské obce),
 • hospodářští a sociální partneři (Krajská hospodářská komora)
 • univerzity působící v regionu
 • nestátní neziskové organizace (zastupující občanskou společnost, ekologické organizace a subjekty prosazující rovnost příležitostí).

Jednání výboru se může s hlasem poradním účastnit také zástupce Evropské komise.

Členové Monitorovacího výboru ROP Střední Morava

 

 • Ing. Jiří Sukop  - MÍSTOPŘEDSEDA MV
  Člen Výboru Regionální rady
 •  PaedDr. Petr Navrátil
   Člen Výboru Regionální rady
 • Ing. Michal Symerský - PŘEDSEDA MV   
  Člen Výboru Regionální rady
 • Bc. Pavel Šoltys, DiS.
  Člen Výboru Regionální rady
 •  Ivana Dvořáková    
   Členka Výboru Regionální rady
 • Jan Pijáček       
  Člen Výboru Regionální rady
 • Ing. Ivan Matulík     
  Ředitel Úřadu Regionální rady 
 • Ing. Zdeněk Bogoč   
  Úřad Regionální rady
 • Ing. Dana Koplíková            
  Úřad Regionální rady
 • Ing. Jiří Rudolf 
  Nadační ústav regionální spolupráce, o.p.s.
 • Mgr. Božena Filáková       
  Nadace Jana Pivečky
 • Ing. Jiří Zezulák      
  Obchodní a hospodářská komora Uherské Hradiště
 • Mgr. Jitka Janečková Moťková  
  Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje
 • Mgr. Iveta Gottwaldová
  Ministerstvo financí ČR, Odbor Národní fond
 • Ing. František Beckert
  Ministerstvo financí ČR,
  Odbor Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu
 • prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.   
  Univerzita Palackého Olomouc
 • prof. Ing. Petr Sáha, CSc. 
  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 • Emil Zúbek       
  Předseda Chemického výrobního družstva Dúbrava
 •  RNDr. Ladislav Šnevajs     
  Statutární město Olomouc
 • Mgr. Zdeněk Brož      
  Starosta města Šumperk
 • Ing. Martin Janík       
  Místostarosta města Valašské Klobouky
 • Ing. Lenka Horáková          
  Magistrát města Zlín
 • Ing. Peter Marec
  Ministerstvo dopravy ČR
 • Mgr. Olga Fidrová
  Krajský úřad Olomouckého kraje, vedoucí ekonomického odboru
 • Ing. Leona Valovičová
  Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje
 • Ing. Vladimír Kutý  
  Krajský úřad Zlínského kraje
 • Ing. David Mareček
  Krajský úřad Zlínského kraje, odbor strategického rozvoje
 • Mgr. Kateřina Neveselá
  Ministerstvo pro místní rozvoj ČR,
  ředitelka Odboru řízení a koordinace

 • HOST: Evropská komise, DG REGIO