Seznam členů

Členové Výboru Regionální rady Střední Morava zastupující Olomoucký kraj:

 • Ladislav OKLEŠTĚK
 • RNDr. Ladislav ŠNEVAJS
 • Ing. Mgr. Martin KUČERA, MBA, MPA
 • Ing. Milan KLIMEŠ
 • Ing. Michal SYMERSKÝ - předseda Regionální rady
 • Ing. Jan ZAHRADNÍČEK
 • Bc. Pavel ŠOLTYS, DiS.
 • Mgr. Jiří ZEMÁNEK

Členové Výboru Regionální rady Střední Morava zastupující Zlínský kraj:

 • Ing. Josef BAZALA
 • Ing. Jaroslav KUČERA
 • Mgr. Ivana MAJÍČKOVÁ, MBA
 • PaedDr. Petr NAVRÁTIL
 • Ing. Tomáš PAJONK
 • Jan PIJÁČEK
 • Ing. Jiří SUKOP - místopředseda Regionální rady
 • Ing. Zdeněk VACEK