Předseda Regionální rady

Předseda je statutárním orgánem Regionální rady.

Lubomír Traub, MSc.

 předseda Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

RNDr. Mgr. František John, Ph.D.

místopředseda Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava