Regionální rada

Ředitelé Úřadů Regionálních rad v ČR (7) Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava vznikla na základě novely zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 138/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách. Hlavní její činností je realizace a administrace Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava (ROP Střední Morava). Rozhoduje zejména o využití finančních prostředků na jednotlivá opatření a aktivity, odpovídá za efektivní využívání finančních prostředků určených pro ROP Střední Morava, odpovídá za kontrolu hospodaření s těmito prostředky a za realizaci přijatých kontrolních opatření.

Hlavní orgány Regionální rady

  • Předseda je statutárním orgánem Regionální rady.
  • Výbor Regionální rady rozhoduje o záležitostech spojených s realizací Regionálního operačního programu Střední Morava.
  • Úřad Regionální rady je výkonným orgánem Regionální rady, který zabezpečuje veškeré úkoly spojené s funkcí řídícího orgánu Regionálního operačního programu Střední Morava s výjimkou těch záležitostí, které jsou svěřeny výboru.
  • Monitorovací výbor ROP Střední Morava -  provádí monitorování na základě finančních ukazatelů a ukazatelů, které jsou uvedeny v Regionálním operačním programu Střední Morava

Etický kodex