Rozvoj volnočasových aktivit - sportovní hřiště u ZŠ Dolany

Registrační číslo: CZ.1.12/2.3.00/18.01146

Celkové způsobilé výdaje: 21 668 677,89 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. červenec 2011 až 28. září 2012

Popis projektu

Předkládaný projekt je zasazen do obce Dolany a řeší novostavbu volnočasového areálu, jehož součástí bude vybudování dětského hřiště, sportovního hřiště, hřiště na plážový volejbal s vybavením, obslužné budovy, přilehlého parkoviště a dotvoření prostoru chodníky, lavičkami a vegetačními úpravami. Areál bude plně osvětlen a oplocen.
Celý areál je řešen bezbariérově, s vyhrazeným parkovacím místem pro osoby s omezenou schopností pohybu a sociálním zařízením pro imobilní.

Cíle projektu

Globální cíl projektu:
- zvýšení ekonomické vyspělosti, zlepšení konkurenceschopnosti regionu a životní úrovně jeho obyvatel novostavbou volnočasového areálu v obci Dolany

Strategické cíle projetu:
- zvýšení atraktivnosti obce realizací volnočasového areálu,
- zvýšení využitelnosti stávající zemědělské půdy,
- zvýšení kvality života obyvatel obce,
- snížení regionální disparit mezi venkovskými městskými oblastmi,
- zvýšení pocitu sounáležitosti místních obyvatel,
- snížení nezaměstnanosti.

Průběh

Výstupy projektu:
- novostavba volnočasového areálu v obci Dolany zahrnující vybudování dětského hřiště (tři oddělené plochy odstupňované dle věku uživatelů s vybavením), sportovního hřiště (běžecká rovinka; sektor skoku do dálky; hřiště na malou kopanou; hřiště na házenou, volejbal-nohejbal, tenis, basketbal; sektor skoku do výšky; sektor vrhu koulí a hod kriketovým míčkem s vybavením), hřiště na plážový volejbal s vybavením, obslužné budovy (sociální zařízení, sklad pomůcek, dílna, místnost pro správce), přilehlého parkoviště s pěti šikmými parkovacími stáními a dotvoření prostoru chodníky, lavičkami a vegetačními úpravami.
Areál bude plně osvětlen a uživatelé, zvláště pak děti, budou chráněni vnějším oplocením před případnými střety s dopravními prostředky.
Areál je řešen bezbariérově. Na přilehlém parkovišti pro osobní automobily bude vyhrazené parkovací místo pro osoby s omezenou schopností pohybu. Součástí obslužné budovy bude také sociální zařízení pro imobilní. Výškový rozdíl mezi horní úrovní silničního obrubníku a povrchem vozovky je v těchto místech 10 a 20 mm.

Realizátor projektu

Název: Obec Dolany

IČ: 00298808

Ulice: 58

Město: Dolany

PSČ: 783 16

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Ing. Jan Doležel, dolezel@dolany-ol_cz, tel.: 724 158 547

WWW: http://www.dolany-ol.cz