Rozvoj sociálních služeb v Uherském Brodu

Registrační číslo: CZ.1.12/2.2.00/15.00725

Celkové způsobilé výdaje: 6 365 195,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. listopad 2010 až 30. listopad 2011

Popis projektu

Denní stacionář v Uherském Brodě vznikne adaptací části komplexu nemocnice s poliklinikou. V blízkosti jsou umístěny dnešní sociální služby a domy s pečovatelskou službou.

 

Stacionář poskytne:

Ambulantní služby osobám se sníženou soběstačností z důvodu jejich zdravotního postižení a osobám s chronickým duševním onemocněním dle ustanovení § 46 zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

-         počet klientů 5-10 (maximálně 13) denně;

-         služba je částečně hrazena klientem a obsahuje pomoc:

při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při osobní hygieně, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

Klientům bude k dispozici šatna, pobytová místnost, kde bude probíhat hlavní denní program včetně pracovní terapie, dále klidová místnost a relaxační místnost (Snoezellen).

 

V rámci realizace projektu budou provedeny stavební úpravy prostor, pořízeno potřebné vybavení a dva speciálně upravené vozy pro přepravu klientů. 

Cíle projektu

Cílem projektu je v části objektu Městské nemocnice s poliklinikou v prostorách, kde se v současné době
nachází výjezdové stanoviště rychlé lékařské pomoci a lékařské služby první pomoci, vybudovat denní stacionář pro středně a těžce tělesně a mentálně postižené dospělé osoby a umožnit jim jako doprovodnou službu řešení dopravy klientů do denního stacionáře a mezi specializovanými pracovišti.

Průběh

Připravují se zadávací řízení na dodavatele

Mezinárodní spolupráce

Ne

Partneři

1) Sdružení rovných šancí, o.s.
2) MOZAIKA UHERSKÝ BROD, o.s.

Realizátor projektu

Název: Město Uherský Brod

IČ: 00291463

Ulice: Masarykovo náměstí 100

Město: Uherský Brod

PSČ: 688 01

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Pavel Chramosta, dotace@ub_cz, tel.: 572615240

WWW: http://www.ub.cz