Rozvoj integrovaného dopravního systému v Šumperku- rekonstrukce zastávek MHD

Registrační číslo: CZ.1.12/1.2.00/03.00308

Celkové způsobilé výdaje: 9 735 521,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. leden 2009 až 30. červenec 2010

Popis projektu

Podstatou projektu je rekonstrukce zastávek MHD v Šumperku. V rámci projektu je řešeno 11 zastávek, z toho 4 oboustranné. Cílem rekonstukce je odstranění nejčastějších nedostatků a problémových situací, např. nedostatečné vybavení zastávek přechody pro chodce, absence bezbariérových úprav, absence přístřešků, nesplnění požadavků na šířkové uspořádání zastávek atd. Na zastávkách budou provedeny stavební úpravy- vybudování zastávkových pruhů, obnova nástupišť, bezbariérové úpravy chodníků pro zlepšení dostupnosti osobám s omezenou schopností pohybu, osazení přístřešků, revitalizace zeleně apod.

Cíle projektu

Projekt přispívá ke zvýšení atraktivity a bezpečnosti veřejné dopravy ve městě Šumperku.

Realizátor projektu

Název: Město Šumperk

IČ: 00303461

Ulice: nám. Míru 1

Město: Šumperk

PSČ: 787 01

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Eva Mičkechová, eva.mickechova@musumperk_cz, tel.: 583388355

WWW: http://www.sumperk.cz