Rozvíjíme umělecké vzdělávání

Registrační číslo: CZ.1.12/2.2.00/16.00901

Celkové způsobilé výdaje: 35 100 012,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. září 2010 až 31. leden 2013

Popis projektu

V současnosti ZUŠ využívá ke své činnosti pronajaté prostory v dominikánském klášteře a v Panském domě. Podmínkou dalšího rozvoje činnosti školy je vybudování vlastního areálu, který by mohl vyhovět náročným plošným a pro jednotlivé obory specifickým požadavkům výuky. Architektonická studie prokázala, že stávající areál SOU v Uherském Brodě na Mariánském náměstí by po nutné rekonstrukci a vestavbách mohl těmto požadavkům vyhovět a Základní umělecká škola by tak získala důstojné a kultivované prostředí pro umělecké vzdělávání svých žáků.

Vzhledem k plánovanému bezbariérovému řešení areálu by se návštěvníky školy mohly stát i osoby s tělesným postižením, které by tak nemusely být omezeny ve své touze po seberealizaci v kterémkoli z nabízených oborů ZUŠ.

Rekonstrukcí areálu bývalého SOU stavebního dojde k revitalizaci jednoho z posledních objektů kolem Mariánského náměstí, který je dosud v původním špatném stavu, čímž přispěje k celkové revitalizaci centra města.

Cíle projektu

Cílem projektu je rekonstrukce areálu bývalého SOU stavebního na Mariánském náměstí v Uherském Brodě pro potřeby Základní umělecké školy (ZUŠ) v Uherském Brodě.

Průběh

Projekt je ve II. etapě hodnocení. Připravuje se dokumentace pro zadání veřejné zakázky.

Mezinárodní spolupráce

Ne

Partneři

Klub přátel ZUŠ

Realizátor projektu

Název: Město Uherský Brod

IČ: 00291463

Ulice: Masarykovo náměstí 100

Město: Uherský Brod

PSČ: 688 01

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Pavel Chramosta, dotace@ub_cz, tel.: 572615240

WWW: http://www.ub.cz