Rozšíření ubytovací kapacity a vzdělávací infrastruktury hotelu Na Jižní,Přerov

Registrační číslo: CZ.1.12/3.3.00/03.00168

Celkové způsobilé výdaje: 7 704 338,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 2. únor 2009 až 30. listopad 2009

Popis projektu

V rámci projektu vznikne osm dvoulůžkových pokojů certifikovaných dle standardu HO.RE.KA ČR  na *** hotel to znamená 16 lůžek. Pokoje budou umožňovat navýšení kapacity až o dalších 15 přistýlek s respektováním výše uvedeného standardu. Vznikne dvoulůžkový pokoj, který bude zcela vyhovovat potřebám tělesně postižených spoluobčanů.

Vznikne také školící místnost se zázemím, která bude splňovat moderní trendy potřebné pro vzdělávací potřeby malých a středních podniků s celkovou max kapacitou 30.

Součástí projektu je zvýšení kvality návazné infrastruktury parkoviště. Bude upraven nevyhovující povrch včetně odvodnění. Dále dojde k obnově a výsadbě nové zeleně v okolí hotel.

V rámci projektu dojde k instalaci slunečních kolektorů, které zajistí společně s instalací úporných žárovek a spořičů vody značné úspory.

Pro děti bude instalován komplexní herní prvek vyrobený z přírodních materiálů.  

Při uplatňování principu sociální integrace bude vytvořeno 1 nové pracovní místo pokojské.
 

Cíle projektu

Hlavní cíl projektu
Cílem projektu je vytvořit certifikované ubytovací kapacity, společně s rozšířením nabízených služeb. Vytvoření dostatečné kapacity pro uspokojování cílových skupin projektu stejně jako velkých odběratelů v podobě cestovních kanceláří.

Dílčí cíle

Rozšířit kapacitu hotelu o 31 lůžek

Standardizovat ubytovací kapacity na ***hotel

Vytvoření infrastruktury pro vzdělávací turistiku

Zkvalitnění doprovodné infrastruktury hotelu o parkoviště a venkovní prostory a herní prvky pro děti

Rozšíření služeb poskytování ubytování handicapovaným spoluobčanům

Vytvoření nového pracovního místa vhodného pro ženy

Služby zaměřeny do oblasti rozvoje vzdělávacího cestovního ruchu

Podpora forem udržitelného rozvoje pomocí využívání obnovitelných zdrojů energie

Průběh

Projekt je rozdělen do čtyř hlavních fází: I. Stavební úpravy 3.NP, II. Vybavení pokojů a školící místnosti, III. Doprovodná infrastruktura, IV Infrastruktura pro udržitelný rozvoj.

I. Stavební úpravy 3.NP
V první fázi projektu dojde ke stavebním úpravám hotelu Na Jižní, čímž se rozšíří kapacita o osm dvoulůžkových pokojů (z toho jeden pokoj bude splňovat požadavky pro ubytování osob se zdravotním postižený a jeden bude splňovat požadavky na ubytování v apartmánu) s možností až 15 přistýlek, dále bude vybudována školící místnost se zázemím pro 30 osob pro potřeby vzdělávací turistiky, zázemí investora a prostory pro úklid.

II. Vybavení pokojů a školící místnosti
V průběhu druhé fáze bude pořízeno potřebné vybavení pokojů dle platných standardů pro *** hotel, dále k vybavení školící místnosti včetně nákupu technického vybavení.

III. Doprovodná infrastruktura
Ve třetí fázi projektu dojde k vytvoření doprovodné infrastruktury a to zejména prostřednictvím terénních úprav v okolí hotelu, spojených s výsadbou zeleně. Kromě toho dojde ke konečné úpravě povrchu parkoviště (včetně odvodnění) pro 34 osobních automobilů a k vybudování herních prvků pro děti.

IV. Infrastruktura pro udržitelný rozvoj
Závěrečná fáze investiční části projektu bude směřovat k posílení infrastruktury, která je v souladu s trvale udržitelným rozvojem. Žadatel bude usilovat o získání ekoznačky ČR a EU. Hlavní aktivitou této fáze bude instalace slunečních kolektorů na ohřev teplé vody. Dále budou v nových pokojích instalovány úsporně žárovky a spořiče vody. Na pokojích hotelu budou umístěny nádoby na recyklaci odpadu a také nástěnky s informacemi o místní hromadné dopravě, třídění odpadu a ekologických aktivitých apod.

Mezinárodní spolupráce

Při vlastní realizaci projektu se neuvažuje.

Partneři

WIGOW spol.s.r.o.(IČ:48392359)

Realizátor projektu

Název: JIPR,s.r.o.

IČ: 26268680

Ulice: Karáskovo náměstí 2574/7

Město: Brno

PSČ: 61500

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Miroslav Šebesta, sebesta@najizni_cz, tel.: 603216547

WWW: http://www.najizni.cz