Způsobilé výdaje

Jedná se o oprávněné výdaje projektu, které mohou být spolufinancovány ze strukturálních fondů EU. Podrobně je problematika popsána v Metodickém pokynu Způsobilé výdaje.