Webová žádost BENEFIT7+

Jedná se o elektronickou žádost, která slouží žadateli pro vyplnění základních informací o projektu. Tištěnou žádost z programu spolu s povinnými a případně nepovinnými přílohami pak žadatel předkládá na pracovišti Úřadu Regionální rady v termínu určeném ve výzvě k předkládání projektových žádostí. Webová žádost může být upravena pro každou výzvu k předkládání projektových žádostí. Více o webové žádosti v Metodickém pokynu Instrukce
k vypracování webové aplikace BENEFIT7.