Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Jedná se o orgán Regionální rady, který je tvořen 16 členy, kteří jsou voleni z řad zastupitelstev krajů Olomouckého a Zlínského. Výbor Regionální rady je zodpovědný za řízení a provádění ROP Střední Morava např. schvaluje výběr projektů. Dále také schvaluje a vyhlašuje výzvy pro předkládání projektových žádostí.