Věcné hodnocení projektu (bodování)

Fáze posuzování projektu, která zahrnuje bodové hodnocení projektu (tzv. etapa 1) a hodnocení projektu na základě dopracování projektu (tzv. etapa 2) na základě Kritérií pro výběr projektů. Před tímto posouzením je prováděna Kontrola přijatelnosti a Kontrola formálních náležitostí.