Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Úřad Regionální rady je výkonným orgánem Regionální rady, který zabezpečuje veškeré úkoly spojené s funkcí řídicího orgánu ROP Střední Morava s výjimkou těch záležitostí, které jsou výhradně svěřeny nebo vyhrazeny Výboru Regionální rady či předsedovi Regionální rady. Úřad plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti Regionální rady, tzn. poskytuje konzultace, podílí se na kontrole a hodnocení projektů, kontroluje realizaci projektů, pořádá semináře, atd. Úřad má 2 územní pracoviště – v Olomouci a ve Zlíně.