Udržitelnost

Výstupy a výsledky projektu musí být udrženy v nezměněné podobě po určitou dobu od finančního ukončení projektu v souladu s předem definovanými pravidly a podmínkami. Udržitelnost je sledována po dobu 5ti let od data finančního ukončení projektu. Pokud je však příjemce malý a střední podnikatel, platí tato lhůta po dobu 3 let.