Strukturální fondy EU

Programy 2007 - 2013

Na základě definovaných cílů a priorit Národního rozvojového plánu České republiky pro období 2007 - 2013 a Národního strategického referenčního rámce připravuje Česká republika pro využívání fondů Evropské unie v letech 2007 - 2013 celkem 24 operačních programů, z toho je 7 regionálních operačních programů, které připadají na jednotlivé regiony soudržnosti NUTS.

Region soudržnosti Střední Morava připravuje Regionální operační program (ROP) NUTS II Střední Morava.

Operační programy naplňují 3 cíle Politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU.

1. Cíl "KONVERGENCE"

Tematické operační programy
Regionální operační programy

2. Cíl "REGIONÁLNÍ KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST"

3. Cíl "EVROPSKÁ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE"

Dokumenty ke stažení